Agenda financier

2024

19/04/2024

Résultats annuels 2023

2023

28/09/2023

Résultats du 1er semestre 2023

17/03/2023

Résultats annuels 2022

2022

07/09/2022

Résultats du 1er semestre 2022

11/03/2022

Résultats annuels 2021

2021

01/09/2021

Résultats du 1er semestre 2021

12/03/2021

Résultats annuels 2020

2020

02/09/2020

Résultats du 1er semestre 2020

13/03/2020

Résultats annuels 2019

2019

29/08/2019

Résultats du 1er semestre 2019

15/03/2019

Résultats annuels 2018

2018

31/08/2018

Résultats du 1er semestre 2018

16/03/2018

Résultats annuels 2017

2017

31/08/2017

Résultats du 1er semestre 2017

17/03/2017

Résultats annuels 2016

2016

31/08/2016

Résultats du 1er semestre 2016

17/03/2016

Résultats annuels 2015

2015

31/07/2015

Résultats du 1er semestre 2015

19/02/2015

Résultats annuels 2014

2014

31/07/2014

Résultats du 1er semestre 2014

20/02/2014

Résultats annuels 2013

2013

02/08/2013

Résultats du 1er semestre 2013

21/03/2013

Résultats annuels 2012

2012

02/08/2012

Résultats du 1er semestre 2012

15/03/2012

Résultats annuels 2011